Neuropsikologia

 • Balorazio neuropsikologikoak.
 • Txostenak egitea.
 • Banakako eta taldeko esku-hartzea.
 • Familientzako eta eskola-ingurunerako hezkuntza eta jarraibideak.
Haurrak
 • Arreta-nahasmendua eta hiperaktibitatea.
 • Autismoaren espektroko nahasmendua.
 • Ikaskuntza-arazoak, hala nola irakurketa-idazketa edo hizkuntza.
 • Gaitasun handiko susmoak.
 • Eskolako zailtasunak.
Helduak
 • Narriadura kognitibo arina, iktusen ondorioak, garuneko tumoreak, traumatismo kraneoentzefalikoa…
 • Alzheimer, Parkinson, dementzia baskular eta antzeko gaixotasunen memoria-alterazioak.