Pribatutasun politika

IDENTIFIKAZIOA

Titularra: Guna Salud y bienestar, S.L. (hemendik aurrera «enpresa/Arduraduna/Guna/webgunearen titularra»)

IFK: B20620506

Egoitza soziala: Gloria kalea 3-5, 20001, Donostia (Gipuzkoa)

Webgunea: www.guna.es

Posta elektronikoa: administracion@guna.es

Telefonoa: 948 234 436 – 623 195 518

Gipuzkoako Merkataritza Erregistroan inskribatutako erakundea, 1692. liburukia, 218. folioa, SS14109 orria, 1. inskripzioa.

Web honek informazio izaera du eta erabilera pertsonal esklusiboa du, jendeari eskainitako produktu eta zerbitzuen ezagutza errazteko helburuarekin.

 

INFORMAZIOA ETA BAIMENA

Honako hau irakurriz, webgunearen arduradunak www.guna.es webgunearen bidez emandako datu pertsonalak biltzeko, tratatzeko eta babesteko moduari buruzko informazioa ematen dizugu (aurrerantzean, «Web gunea»), bai eta nabigaziotik eratorritako edo on-line formularioen bidez emandako datuei eta webgunearen arduradunari etorkizunean eman diezazkiokeen beste datu batzuei buruzkoa ere.

Arretaz irakurri behar duzu Pribatutasun-politika hau, modu argi eta errazean idatzia, errazago uler dezazun, eta libre eta borondatez jakin dezazun zure datu pertsonalak webgunearen arduradunari eman nahi dizkiozun ala ez.

Webgunearen titularra, webgune honen arduraduna den aldetik, eta datu pertsonalen babesaren arloan indarrean dagoen araudiak, 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduak (DBEO), datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzkoak, 3/2018 Lege Organikoak, Datu pertsonalen babesari eta eskubide digitalen bermeari buruzkoak (DPD eta DOPD) eta Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legeak (LSSICE) segurtasun-neurri guztiak ezartzen ditu, teknikoak eta antolamenduzkoak, beharrezkoak direnak sartutako datuen konfidentzialtasuna, osotasuna eta eskuragarritasuna bermatzeko eta babesteko, bai eta erabiltzaileen eskubideak eta askatasunak babesteko ere.

 

DATUAK EMATEKO DERRIGORTASUNA

Eskatutako datuak, oro har, nahitaezkoak dira (kontrakoa zehaztu ezean) ezarritako helburuak betetzeko. Beraz, horiek ematen ez badira edo behar bezala ematen ez badira, ezingo zaie jaramonik egin; hala ere, webgunearen edukia askatasunez bisitatu eta/edo bistaratu ahal izango duzu.

Erabiltzaileak emandako datuen egiazkotasuna bermatzen du, eta datu horietan gertatzen den edozein aldaketa jakinarazteko konpromisoa hartzen du. Ematen dituen eta ez dituen datuen erantzulea da, borondatez edo nahi gabe.

Atarian jasotako formularioak betetzeak berekin dakar erabiltzaileak espresuki baimena ematea bere datu pertsonalak webguneko arduradunaren datu-basean sartzeko.

Zerbitzuak gauzatzean Guna zentroari inprimakia betetzen ez duten hirugarrenen datu pertsonalak ematen bazaizkio, erabiltzaileak, sartu aurretik, aurreko lerrokadetan jasotako alderdien berri eman beharko die, eta, aldi berean, datu horiek emateko legezko ahalmena duela bermatu beharko du, eta betebehar horiek ez betetzearen erantzukizuna hartu beharko du bere gain.

 

ZER HELBURUREKIN TRATATUKO DITU WEBGUNEAREN ARDURADUNAK DATU PERTSONALAK ETA ZENBAT DENBORAZ?

Egiten dituen eskaeren eta elkarrekintzaren arabera, webgunearen enpresa titularrak honako helburu hauekin tratatuko ditu bildutako datu pertsonalak:

 • Egiten dizkiguzun eskaerei erantzuteko, Web Gunean horretarako gaitutako bideen bidez edo Gizarte Baliabideen bidez:
  • Planteatutako informazio-eskaerak, iradokizunak eta/edo proposamenak kudeatzea, izapidetzea eta horiei erantzutea.
  • Erabiltzailearen eskaerari eta/edo kontsultei erantzutea.

Egindako eskaera kudeatzeko gordeko dira datuak, eta, eskabidea ebatzita, urtebeteko epean.

 • Harremanetan jartzeko, informatuta edukitzeko edo gogobetetze-inkestak egiteko:
  • Enpresaren produktu eta zerbitzuei buruzko merkataritza-komunikazioen bidalketa kudeatzea, indarrean dagoen legeriak adierazten duen moduan.
  • Sare Sozialetako profilen bidez informatzea.
  • Arduradunaren produktuekin edo zerbitzuekin lotutako gogobetetze-inkestak egitea, webgunearen, e-mailaren edo horretarako gaitutako eta baimendutako beste bide batzuen bidez.

Datuak gorde egingo dira baimena aurkaratu edo ezeztatzen ez den bitartean.

 • Produktuak eta zerbitzuak web edo RRSS bidez sustatzeko.
  • Erabiltzaileek RRSSn egindako iruzkinak, iritziak eta ekarpenak argitaratzea, eta, hala badagokio, gure webguneko horretarako gaitutako atalean.

Datuak gorde egingo dira baimena aurkaratu edo ezeztatzen ez den bitartean.

 • Egiten dizkigun gorabehera, kexa eta erreklamazioei erantzuteko, webgunean horretarako jarritako helbidearen bidez edo Gizarte Baliabideen bidez.
  • Titularrari buruzko gorabehera, kexa eta/edo erreklamazioei eta hark antolatzen eta/edo sustatzen dituen jarduerei erantzutea, kudeatzea, izapidetzea eta erantzutea.

Datuak gorde egingo dira egindako kexa edo intzidentzia informatua kudeatzeko, webgunearen titularrari/arduradunari erantzukizunak erator dakizkiokeen epean.

 • Arduradunak sustatutako produktuak eta/edo zerbitzuak saltzeko.
  • Produktuak/zerbitzuak online eta/edo aurrez aurre saltzea.
  • Kontratatutako produktu edo zerbitzuen fakturazioa
  • Produktu/zerbitzu baten eskuragarritasunaren berri ematea, zuk berariaz eskatu diguzunean.
  • Kobrantzak, bidalketak, entregen kudeaketa eta/edo eskatutako produktu edo zerbitzurako sarbideak, itzulketak eta xede horrekin zerikusia duten edo hortik eratorritakoak kudeatzeko.

Datuak gutxienez 4 urtez gordeko dira, indarrean dagoen zerga-araudia betez.

 • Arduradunaren produktu/zerbitzuen enkarguak edo erreserbak kudeatzeko
  • Produktu edo zerbitzu baten enkarguak eta/edo erreserbak kudeatzea.
  • Produktu edo zerbitzu baten eskuragarritasunaren berri ematea, zuk berariaz eskatu diguzunean.
  • Eskatutako produktu edo zerbitzurako kobrantzak, entregak eta/edo sarbideak, aldaketak, itzulketak eta xede horrekin zerikusia duen edo hortik eratorritakoa kudeatzeko.

Los datos serán conservados durante el plazo legalmente estipulado al efecto. 

 

ZER DATU TRATATUKO DITU WEBGUNEAREN ARDURA DUEN ERAKUNDEAK?

Tratamenduaren enpresa arduradunak interesdunengandik datozen honako datu-kategoria hauek tratatu ahal izango ditu, egiten duen eskaeraren arabera:

 • Identifikazio-datuak: izena, abizenak eta NANa.
 • Harremanetarako datuak: posta helbidea/helbide elektronikoa, telefono finkoa/mugikorra.
 • Datu ekonomikoak: bankuko txartelari buruzko datuak, web bidez erosiz gero.
 • Datu sozialak: kontratatutako produktua edo zerbitzua gauzatzeko beharrezkoak diren familia-datuak eta aseguruei eta/edo elkarteei atxikitzeko datuak.

Hirugarrenen datuak ematen baditu, horien baimena duela adierazten du, eta konpromisoa hartzen du pribatutasun-politika honetan jasotako informazioa helarazteko, webgunearen arduraduna ildo horretako edozein erantzukizunetik salbuetsita. Hala ere, enpresak egitate hori egiaztatzeko beharrezko egiaztapenak egin ahal izango ditu, datuak babesteko araudiaren arabera dagozkion beharrezko arreta-neurriak hartuz.

 

ZEIN DA ZURE DATUEN TRATAMENDUAREN LEGITIMAZIOA?

Erabiltzailearen datuen tratamendua legezko eta kontratuzko betebehar bat betetzean oinarritzen da, zerbitzuak kontratatzean eta produktuak erostean, bai eta datuak biltzeko eskatzen dizugun baimenean ere. Hala ere, baimena kentzen bazaio, horrek ez du eraginik izango aurretik egindako tratamenduen zilegitasunean.

Aipatutako helburuetarako lortutako baimenak independenteak dira, eta, beraz, Erabiltzaileak horietako bat bakarrik errebokatu ahal izango du, gainerakoei eragin gabe. Baimena kentzeak ez du eraginik izango tratamendua kendu aurretik egindako tratamenduaren zilegitasunean.

Erabiltzailearen datuen tratamendua helburu komertzial/publizitarioetarako, horretarako berariaz emandako baimenean oinarritzen da.

Erabiltzailearen datuen tratamendua erantzulearen interes legitimoan oinarrituko da, aldez aurretik bide horretatik kontratatutako produktuei edo zerbitzuei buruzko informazioa emateko.

 

ZEIN HARTZAILERI JAKINARAZIKO ZAIZKIO ZURE DATUAK?

Datuak honako hauei jakinarazi ahal izango zaizkie:

 • Zerbitzuak ematen dituzten enpresak, kontratatutako zerbitzua emateko datu horietara sartzea ezinbesteko baldintza denean (aseguru-etxeak, mezularitza, paketeria, aholkularitza/gestoria, ostatuaren edo garapen informatikoaren hornitzaileak, softwarearen kudeaketa, web-garapena). Hirugarren horiek inola ere ez daude gaituta helburu propioekin tratatzeko, hala nola merkataritza-informazioa bidaltzea edo datuak beste erakunde batzuetara ematea, aldez aurretik baimenik eman gabe.
 • Gainera, bere datuak administrazio publiko eskudunaren eskura egongo dira, baldin eta horretarako legezko bideak betez eskatzen baditu.

 

NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIAK

Ez da per se datuen nazioarteko transferentziarik izango; egoera hori aldatuz gero, bide hori bera erabiliko duzu berritasun horren berri emateko.

 

ERABILTZAILEAREN ERANTZUKIZUNA

Erabiltzailea:

 • Adin nagusikoa izatea bermatzen du, eta webgunearen arduradunari ematen dizkion datuak egiazkoak, zehatzak, osoak eta eguneratuak direla. Horretarako, jakinarazten dituen datu guztien egiazkotasunaren erantzukizuna du erabiltzaileak, eta emandako informazioa behar bezala eguneratuta edukiko du, benetako egoerari erantzuteko moduan.
 • Bere datuak ematen dizkien hirugarrenei agiri honetan jasotako alderdien berri eman diela bermatzen du. Era berean, bere datuak webgunearen arduradunari adierazitako helburuetarako emateko baimena lortu duela bermatzen du.
 • Webgunearen bidez ematen dituen informazio faltsu edo zehaztugabeen erantzule izango da, bai eta kalte eta galeren erantzule ere, zuzenekoak zein zeharkakoak, baldin eta horrek webgunearen arduradunari edo hirugarrenei eragiten badie.

 

ESKUBIDEAK BALIATZEA

Erabiltzaileak idazki bat bidal diezaioke arduradunari politika honen goiburuan adierazitako helbidera, Datuen Babesari buruzko erreferentziarekin, eta haren nortasuna egiaztatzeko aukera ematen duen dokumentua erantsita, edozein unetan eta doan, honako helburu hauekin:

 • Emandako baimenak baliogabetzea.
 • Zure datu pertsonaletara sartzea.
 • Datu okerrak edo osatugabeak zuzentzea.
 • Datuak ezabatzea eskatzea, besteak beste, bildu ziren helburuetarako datuak jada beharrezkoak ez direnean.
 • Datuen tratamendua mugatzeko eskatzea, datuak babesteko araudian aurreikusitako baldintzaren bat betetzen denean.
 • Datuen eramangarritasuna eskatzea.

Era berean, erabiltzaileari jakinarazten zaio edozein unetan jar dezakeela zure datu pertsonalen babesari buruzko erreklamazio bat Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean, helbide honetan: Jorge Juan kalea 6, 28001 Madril edo www.aepd.es webgunean.

 

SEGURTASUN-NEURRIAK

Erabiltzailearen datuak konfidentzialtasunez tratatuko dira, eta isilpean gorde beharko dira, aplikatu beharreko araudian aurreikusitakoarekin bat etorriz. Horretarako, beharrezko neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartuko dira, erabiltzailearen datuen segurtasuna bermatzeko eta baimenik gabe ez aldatzea, galtzea, tratatzea edo eskuratzea saihesteko, teknologiaren egoera, biltegiratutako datuen izaera eta arriskuak kontuan hartuta.

Era berean, tratamenduak indarrean dagoen araudian ezarritako osotasun- eta segurtasun-baldintzak betetzen dituela bermatzen da.

 

KOMUNIKAZIOAK

Arduradunak bere edukiak kudeatzen ditu, eta, beraz, eduki horien titularra da edo eduki horiek argitaratzeko baimena du.

Datu-basearen arduradunak, bai eta tratamenduaren edozein fasetan esku hartzen dutenek eta/edo datu pertsonalak jakinarazi dizkieten erakundeek ere – Betiere erabiltzaileak emandako baimenarekin, hala eskatzen bada –, lanbide-sekretua eta babes-mailak eta datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko eskura dituen neurri teknikoak eta antolakuntzakoak betetzera behartuta daude, eta, ahal den neurrian, saihestu egin behar dituzte baimendutako datuetan edo datuetan sartzea edo ez galtzea, baimendutako datuetan sartzea edo datuok aldatzea.

 

ONARPENA ETA ADOSTASUNA

Erabiltzaileak adierazten du web honen lege-abisuaren, pribatutasun-politikaren, cookieen eta kontratazio-baldintzen edukiari buruzko informazioa jaso duela, bai eta datu pertsonalen babesari buruzko baldintzei buruzkoa ere, eta titularrak horiek tratatzea onartu eta onartu duela, hemen adierazitako moduan eta helburuetarako.

 

DATUEN ZEHAZTASUNA ETA EGIAZKOTASUNA

Web honen bidez bidaltzen eta jakinarazten dituen datuen egiazkotasunaren eta zuzentasunaren erantzule bakarra erabiltzailea da, eta webgunearen titularra horren inguruko edozein erantzukizunetatik salbuesten du. Erabiltzaileek, nolanahi ere, emandako datu pertsonalen zehaztasuna, indarraldia eta egiazkotasuna bermatzen dute, eta behar bezala eguneratuta mantentzeko konpromisoa hartzen dute. Erabiltzaileak onartzen du informazio osoa eta zuzena ematea erregistratzeko edo harpidetzeko formularioan.

 

POSTA KOMERTZIALAK

LSSICEren arabera, webgunearen arduradunak ez du SPAM praktikarik egiten, eta, beraz, ez du posta elektroniko bidez bidaltzen erabiltzaileak aldez aurretik eskatu edo baimendu ez duen mezu komertzialik. Ondorioz, Web Orriaren inprimaki bakoitzean, erabiltzaileak berariazko baimena eman dezake gure buletina jasotzeko, unean-unean eskatutako informazio komertziala gorabehera.

 

LEGERIA APLIKAGARRIA ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA

Indarrean dagoen araudiak arautuko dituen legeak zehaztuko ditu, bai eta webgunearen titularraren eta erabiltzaileen arteko harremanez arduratu behar duen jurisdikzioa ere. Hala ere, araudi horrek aldeentzat foru jakin baten mende jartzeko aukera aurreikusten badu, Webgune honetatik eratorritako edo horrekin lotutako auzigai orotarako, auziaren unean indarrean dagoen Espainiako legeria aplikatuko da. Era berean, enpresa eta erabiltzaileak Donostiako (Gipuzkoa) epaitegi eta auzitegien mende jartzen dira, dagozkien beste edozein foruri berariaz uko eginez, betiere legeriak horretarako aukera ematen badigu.

Gure zerbitzuen erabileran erreklamazioak aurkezteko, postaz jo dezakezu “identifikazioa” atalean adierazitako helbide elektroniko edo fisikora, eta une oro gatazkaren konponbide adiskidetsu bat bilatzeko konpromisoa hartu.

Azken eguneratzea: 2022ko martxoan.