Ohar legala

Irakurri arretaz dokumentu hau. Hori da, hain zuzen, www.guna.es URLean dagoen webgunearen sarbidea, nabigazioa eta erabilera arautzen dituen lege-erregulazioa (aurrerantzean «web gunea»).

Web Gunera sartzeak, nabigatzeak eta erabiltzeak berekin dakar lege-ohar honetako termino guztiak berariaz eta inolako erreserbarik gabe onartzea, idatziz eta sinatuta egindako edozein kontraturen baliozkotasun eta eraginkortasun bera izanik. Horiek betetzea eta betetzea Web Gunean sartzen, nabigatzen edo erabiltzen duen edozein pertsonari eskatuko zaio. Azaldutako baldintzekin ados ez bazaude, ez sartu, nabigatu edo erabili.

 

INFORMAZIO OROKORRA

Titularra: Guna Salud y bienestar, S.L. (hemendik aurrera «enpresa/Arduraduna/Guna/Webgunearen titularra»)
IFK: B20620506
Helbide soziala: Gloria kalea 3-5, 20001 Donostia (Gipuzkoa)
Web: www.guna.es
Helbide elektronikoa: administracion@guna.es
Telefonoa: 948 234 436 – 623 195 518
Gipuzkoako Merkataritza Erregistroan inskribatutako erakundea, 1692. liburukia, 218. folioa, SS14109 orria, 1. inskripzioa.

 

XEDEA

Lege-ohar honek Webgunearen sarbidea, nabigazioa eta erabilera arautzen dituzten terminoak eta baldintzak ezartzen ditu (aurrerantzean, “Terminoak eta Baldintzak“). Nolanahi ere, arduradunak eskubidea izango du webgunearen aurkezpena, konfigurazioa eta edukia aldatzeko, bai eta sartzeko eta/edo erabiltzeko eskatzen diren baldintzak ere. Aldaketak edo aldaketak indarrean jarri ondoren Web Gunera sartzeak eta/edo hura erabiltzeak horiek onartzea dakar.

Hala ere, eduki jakin batzuetarako sarbidea eta zerbitzu jakin batzuen erabilera baldintza berezi batzuen mende egon daiteke, eta baldintza horiek argi eta garbi erakutsi beharko dira, eta erabiltzaileek berariaz onartu beharko dituzte. Baldintza partikular horiek Lege Ohar honetan ezarritakoak ordezkatu, osatu edo aldatu ahal izango dituzte.

 

SARBIDEA ETA ERREGISTROA

Webgunean sartzea eta nabigatzea doakoa da eta erregistroa behar izan dezake. Web Gunera sartzeak eta hura erabiltzeak esan nahi du erabiltzaileak erabat onartzen duela eta erabat bete behar duela Lege Ohar hau, baita Webgunearen bidez kasu zehatz bakoitzean adierazten zaizkion jarraibideak edo gomendioak ere.

 

JABETZA INTELEKTUALEKO ETA INDUSTRIALEKO ESKUBIDEAK

ENPRESA jabea da edo, hala badagokio, dagozkion lizentziak eta baimenak ditu Web Gunean jarduteko beharrezkoak diren jabetza intelektual eta industriala ustiatzeko eskubideei buruz, baita bertan eskaintzen diren eduki guztiei buruz ere, plataforma bera, iturburu-kodea, diseinua, nabigazio-egitura, datu-baseak, testuak, argazkiak edo ilustrazioak, beste edozein faze edo zerbitzutarako eskuragarri dauden fazeak, diseinuak edo zerbitzuak.

Erabiltzaileak Web Gunera sartu, nabigatu eta hura erabiltzeak ez du esan nahi, inola ere, arduradunak uko egiten dionik, eskualdatzen duenik, lizentziarik ematen duenik edo eskubide horiek osorik edo zati batean lagatzen dituenik, berari baitagokio eskubide horiek edozein modutan ustiatzeko eskubideak esklusiboki baliatzea, eta, bereziki, erreproduzitzeko, banatzeko, jendaurrean komunikatzeko eta eraldatzeko eskubideak. Erabiltzaileak Webguneko edukiak eta/edo zerbitzuak etxeko eremuan erabiltzeko eskubidea du, soil-soilik zerbitzuaren prestazioak lege-ohar honen arabera baliatzeko helburuarekin.

Erregistratutako marka edo izen komertzialei edo bestelako zeinu bereizgarriei buruzko aipamenek, Guna Salud y bienestar SLren jabetzakoak izan zein hirugarrenenak izan, inplizituki ezartzen dute horiek erabiltzeko debekua, titularraren edo legezko jabeen baimenik gabe. Web Gunean eta/edo bertako edukietan sartzeak, nabigatzeak edo erabiltzeak ez dio inolako eskubiderik ematen erabiltzaileari bertan sartutako zeinu bereizgarriei buruz, salbu eta oraingo honetan kontrakoa xedatzen bada.

Webguneko eduki eta/edo zerbitzuen gaineko jabetza intelektual eta industrialeko eskubide guztiak erreserbatuta geratzen dira, eta, bereziki, debekatuta dago Web Guneko eduki guztiak edo batzuk aldatzea, kopiatzea, erreproduzitzea, jendaurrean komunikatzea, eraldatzea edo banatzea, edozein modutan eta edozein modutan, edozein helburutarako, baldin eta aldez aurreko berariazko eta idatzizko baimenik ez badago.

Erabiltzaileak webgunearen titularrari edozein motatako informazioa edo edukiak bidaltzen badizkio horretarako prestatutako edozein kanalen bidez, erabiltzaileak aitortzen, bermatzen eta onartzen du askatasunez egiteko eskubidea duela, informazio horrek ez duela urratzen jabetza intelektualaren, industrialaren, merkataritza-sekretuaren edo hirugarrenen beste edozein eskubideren eskubiderik, eta informazio hori ez dela konfidentziala eta ez dela kaltegarria hirugarrenentzat. Erabiltzaileak erantzukizuna bere gain hartzen duela onartzen du, eta Titularrak ez du inolako erantzukizunik izango berak edo bere izenean bidalitako komunikazio edo edukietan.

Erabiltzaileak legez kanpoko edukiren bat, legearen aurkakoa edo jabetza intelektualaren, industrialaren edo beste edozeinen eskubideen urraketa ekar dezakeen edukiren bat dagoela jakiten badu, berehala jakinarazi beharko dio webguneko titularrari, administracion@guna.es helbidearen bidez, beharrezko neurriak har ditzan.

Era berean, edozein erabiltzailek edo hirugarrenek uste badute webgunearen arduradunaren webguneko edukiren batek jabetza intelektualeko, industrialeko edo beste edozein motatako eskubideak urratzen dituela, komunikazio bat bidali beharko du administracion@guna.es helbidera, honako informazio honekin:

1) Erreklamatzailearen edo haren ordezkariaren identifikazio-datuak eta harremanetarako bidea.

2) Ustez urratutako eskubideen titularra dela egiaztatzen duen agiria.

3) Ustez urratutako eskubideen kontakizuna, eta horiek webean duten kokapena.

4) Erreklamatzailearen berariazko adierazpena, ustez urratutako eskubideen webgunearen arduradunaren baimenik gabe erabili direla edukiak adierazten duena.

Webgunearen enpresa titularra bere produktuei, zerbitzuei, logoei, irudiei, bideoei eta testuei dagozkien jabetza industrialaren eskubideen titularra da, besteak beste, hirugarrenen produktu eta zerbitzuen aipamenei dagokienez. Arduradunak jabego industrialaren eta intelektualaren eskubideak aitortzen dizkie bere titularrei, eta ez du esan nahi haien gaineko inolako eskubiderik edo erantzukizunik dagoenik, ez dut babesten, ezta babesten ere, edo ez du adierazi nahi ez duenik. Webgunearen edukia partzialki bistaratzeko, inprimatzeko eta deskargatzeko baimena emateko, baldintza hauek bete beharko dira soilik:

  • Webgunearen helburuekin bateragarria izatea.
  • Bildutako informazioa norberaren erabilerarako eta erabilera pribaturako lortzeko soilik egitea. Berariaz debekatzen da helburu komertzialekin edo horiek banatzeko, jendaurrean jakinarazteko edo eraldatzeko erabiltzea.
  • Webguneko edukiak ez daitezela inola ere aldatu.
  • Webgunean eskuragarri dagoen grafiko, ikono edo irudirik ez erabiltzea, kopiatzea edo banatzea testuarekin edo horrekin batera doazen gainerako irudietatik bereizita.

Enpresa arduradunak beretzat gordetzen du, edozein unetan eta aldez aurretik jakinarazi gabe, webeko informazioa, haren konfigurazioa eta aurkezpena eta sartzeko baldintzak aldatzeko eta eguneratzeko ahalmena.

Enpresa arduradunak ez du bermatzen GUNAk ez duela etendurarik edo akatsik izango, baldin eta ezinezkoa edo gauzatzeko zaila den kausarik ez badago, eta edukien akatsen, deskonexioen edo eguneratze-faltaren berri izan bezain laster, akatsak zuzentzeko, komunikazioa berrezartzeko eta edukiak eguneratzeko lan guztiak egingo ditu.

 

WEB GUNEA ERABILTZEKO ARAUAK

Ez dago baimenduta, eta, beraz, horren ondorioak izango dira erabiltzailearen erantzukizun esklusiboa, Web Gunera sartzea edo hura erabiltzea legez kanpoko helburuekin edo baimenik gabe, irabazi-asmoarekin edo gabe. Zehazki, eta honako zerrenda honek izaera mugatzailerik izan gabe, debekatuta dago:

1. Webgunea erabiltzea kalteak, etenak, eraginkortasunik ezak edo akatsak eragin ahal izateko hirugarren baten funtzionamenduan edo ekipo informatikoetan;

2. Webgunea erabiltzea edozein birus, kode maltzur edo beste programa edo fitxategi kaltegarri transmititzeko, instalatzeko edo argitaratzeko;

3. Web Gunea erabiltzea beste erabiltzaile batzuen datu pertsonalak jasotzeko;

4. Web Gunea legez kanpo erabiltzea, fede onaren, moralaren eta ordena publikoaren aurka;

5. Webgunearen bidez nortasun faltsu batekin erregistratzea, hirugarrenak ordezkatuz edo profil bat erabiliz, edo beste erabiltzaile batzuk erabiltzailearen nortasunean nahas ditzakeen beste edozein ekintza eginez;

6. Baimenik gabe sartzea Web Guneko edozein ataletara, webgunera konektatutako beste sistema edo sare batzuetara, webgunearen arduradunaren zerbitzarietara edo haren bidez eskainitako zerbitzuetara, pirateatzearen edo faltsutzearen, pasahitzak ateratzearen edo legez kanpoko beste edozein baliabideren bidez;

7. Webgunearen edo webgunera konektatutako edozein sareren segurtasun- edo autentifikazio-neurriak edo Webgunean eskainitako edukiei datxezkien segurtasun- edo babes-neurriak haustea, edo hausten saiatzea;

8. Webgunearen azpiegituran edo webgunearen arduradunaren sistemetan edo sareetan neurrigabeko edo beharrik gabeko saturazioa eragiten duen ekintzaren bat egitea, bai eta webgunera konektatutako sistemetan eta sareetan ere; edo

9. Webgunearen edo haren funtzionalitateen bidez eskuragarri dagoen ekitaldi edo beste edozein jardueraren garapen normala eragoztea, bai gertaera edo jarduera horien sarbidea, parte-hartzea edo funtzionamendua legez kanpo edo beste edozein modutan aldatuz edo aldatzen saiatuz, edo horien emaitza faltsutuz eta/edo iruzurrezko partaidetza-metodoak erabiliz, edozein prozeduraren bidez, eta/edo hau urratzen duen edozein jardunbideren bidez.

Erabiltzaileak azaldutako edozein betebehar ez betetzeak berekin ekar dezake webguneko titularrak neurri egokiak hartzea, zuzenbidearen eta bere eskubide edo betebeharren babesean, eta erabiltzaile arau-hauslearen kontua ezabatzea edo blokeatzea, eragindako kalte-galerengatik kalte-ordainik jasotzeko aukerarik gabe.

Era berean, Web Guneak arlo batzuk izan ditzake, eta horien bidez erabiltzaileek parte har dezakete, eduki propioak argitara ditzakete eta/edo edukiak parteka ditzakete, propioak edo enpresak argitaratuak. Arlo horiek webguneko arduradunaren berezkoak izan daitezke, eta, beraz, haren mende eta haren kontrolpean egon daitezke, edo gure erakundearekin zerikusirik ez duten gizarte-sare independenteak izan daitezke, eta webguneko arduradunak ezin du horien gaineko erantzukizunik hartu, ez funtzionamendu zuzenaz, ez arduradunek ezarritako baldintzez eta politikez. Erabiltzaileak berak onartu eta onartu beharko du une oro plataforma horietan argitaratutako informazioaren tratamendua.

Nolanahi ere, jakinarazten dizugu gune horietako edozeinetan parte hartzean, webguneko gainerako erabiltzaileek erabiltzaileak argitaratutako eduki guztiak erabili ahal izango dituztela. Enpresak ezin du kontrolatu eduki horietako beste pertsona batzuek zer erabilera egingo duten, eta, beraz, ez da horren erantzule. Gunak gomendatzen dizu jabetza intelektual eta industrialeko eskubideek edo beste edozein eskubidek babestutako datu pertsonalik edo materialik ez argitaratzea.

Webgunea ingurune segurua izan dadin, eta gure erabiltzaileak babesteko, erabat debekatuta dago edukiak argitaratzea:

1. Ohorerako, norberaren eta familiaren intimitaterako edo hirugarrenen eta, bereziki, adingabeen norberaren irudirako oinarrizko eskubideen edozein eratako urraketatzat har daitezkeenak;

2. Hirugarrenen irudiak edo datu pertsonalak jasotzen dituzten argazkiak sartzea, titularren baimenik lortu gabe;

3. Komunikazioen sekretua urratzen dutenak edo jabetza intelektualaren eta industrialaren eskubideak edo datu pertsonalak babesteko arauak urratzen dituztenak;

4. Material edo informazio ilegala, arrazista, lizuna, pornografikoa, abusuzkoa, difamatzailea, engainagarria, iruzurrezkoa edo moral/ordena publikoaren aurkakoa dutenak;

5. «Spam» eta/edo espazioarekin loturarik ez duten guneetarako estekak dituztenak;

6. Publizitatea edo merkataritza-komunikazioak barne hartzen dituztenak, publizitate-helburua duten mezuak igortzeko edo datuak helburu berarekin biltzeko.

Debeku horiek betetzen ez dituen erabiltzailea izango da horren ondorioz sortzen den edozein erreklamazioren erantzule. Hirugarren batek erreklamaziorik egiten ez badu ere, webgunearen arduradunak beretzat gordetzen du webgunean sartzea galarazteko aukera, edo bertan gaitutako guneetan parte hartzeko aukera baldintza horiek betetzen ez dituzten erabiltzaileei.

Webgunearen arduradunak ez du kontrolatzen erabiltzaileek webgunean argitaratutako edukia, eta ez du inolako erantzukizunik hartzen eduki horiengatik. Hala ere, webgunearen enpresa arduradunak erabiltzaileek argitaratutako edozein eduki gainbegiratu eta/edo moderatzeko aukera izango du, eta, webguneak webgunearen erregimena urratzen badu, editatzeko edo ezabatzeko aukera.

Era berean, Webgunean informazio edo eduki desegokiren bat aurkitzen baduzu, indarrean dagoen araudiaren aurkakoa, edo Web Gunean ezarritako baldintzen aurkakoa, mesedez eskatzen dizugu Webguneko arduradunari berehala jakinarazteko, horretarako jarritako bitartekoen bidez.

 

ERANTZUKIZUNAK ETA BERMEAK

Guna Salud y Bienestar S.L.k ezin du bermatu Web Guneko informazio eta/edo zerbitzu guztien fidagarritasuna, erabilgarritasuna edo egiazkotasuna, ezta haren bidez eskura jarritako dokumentazioaren erabilgarritasuna edo egiazkotasuna ere.

Ondorioz, arduradunak ez du bermatzen eta ez da egiten honako hauen erantzule:

(I) Webguneko edukien jarraitutasuna;

(II) eduki horietan akatsik ez egotea;

(III) Webgunean edo hura hornitzen duen zerbitzarian birusik eta/edo gainerako osagai kaltegarririk ez egotea;

(IV) Webgunearen urrakortasuna eta/edo bertan hartzen diren segurtasun-neurriak urratzeko ezintasuna;

(V) Webguneko edukien erabilgarritasun edo errendimendu falta; eta

(VI) Webgunearen arduradunak Webgunean edo Webgunearen segurtasun-sistemak urratuz ezartzen dituen baldintzak, arauak eta jarraibideak hausten dituen edozein pertsonak bere buruari edo hirugarren bati eragindako kalteak edo galerak.

Hala eta guztiz ere, webgunearen titularrak adierazi du beharrezko neurri guztiak hartu dituela, bere aukeren eta teknikaren egoeraren barruan, webgunearen funtzionamendua bermatzeko eta sistemaren akatsak ahalik eta gehien murrizteko, bai ikuspuntu teknikotik, bai Web Gunean argitaratutako edukietatik, bai erabiltzaileen sistema informatikoei birusak eta gainerako osagai kaltegarriak transmititzea saihesteko.

Webgunearen arduradunak ez du bermatzen hirugarrenek webgunearen bidez emandako edukien zilegitasuna, fidagarritasuna eta erabilgarritasuna. Erabiltzaileak legez kanpoko edukiren bat, legearen aurkakoa edo hirugarrenen eskubideak urratzea ekar dezakeen edukiren bat dagoela jakiten badu, webgunearen arduradunari jakinarazi beharko dio berehala, hark neurri egokiak har ditzan.

Webgunearen titularrak ez du bere gain hartuko webguneko iturrietatik datozen informazioen egiazkotasunaren, osotasunaren edo eguneratzearen gaineko erantzukizunik, ez eta Webgunetik estekatzen diren beste plataforma batzuetako informazioena ere. Webgunearen arduradunak ez du bere gain hartuko informazio horiek erabiltzeagatik sor litezkeen kalteen gaineko inolako erantzukizunik.

Webgunera sartzea eta bertan jasotako informazioa baimenik gabe erabiltzea, egiten duenaren erantzukizun esklusiboa da. Enpresak ez du inolako erantzukizunik izango sarbide edo erabilera horretatik erator daitezkeen ondorio, kalte edo galerengatik. Enpresak ez du bere gain hartuko sor daitezkeen segurtasun-akatsen gaineko erantzukizunik, ez eta erabiltzailearen sistema informatikoari (hardwarea eta softwarea) edo bertan biltegiratutako fitxategi edo dokumentuei eragin dakizkiekeen kalteen gainekorik ere, honako hauen ondorioz:

(I) erabiltzailearen ordenagailuan webguneko zerbitzu eta edukietara konektatzeko erabiltzen den birus bat egotea; (ii) nabigatzailearen funtzionamendu txarra; (iii) haren bertsio eguneratu gabeen erabilera.

Webgunearen titularrak ez du bere webgunearen bidez erabiltzaileen artean informazioa trukatzearen ondoriozko erantzukizunik izango. Era berean, ez du erantzukizunik izango erabiltzaileak adierazpen faltsu edo zehaztugabeen ondorioz sor ditzakeen kalteen gainean. Era berean, ez du bere gain hartuko adingabeek erabil dezaketen erabileraren gaineko inolako erantzukizunik, eskuratzen diren edukiek haien sentsibilitatea mindu badezakete. Adin txikikoek beren ardurapean dituzten eduki eta zerbitzuak zehazteko erantzukizun osoa izango dute. Badaude eskuragarri dauden edukiak mugatzeko aukera ematen duten mekanismoak, bereziki iragazteko eta blokeatzeko programa informatikoak, eta bereziki baliagarriak dira adingabeek eskura ditzaketen materialak kontrolatzeko eta mugatzeko.

 

LOTURAK

BESTE WEBGUNE BATZUETARAKO ESTEKAK

Webgunean beste webgune batzuetarako estekak agertuko badira hainbat botoi, link, banner eta/edo eduki txertaturen bidez, webguneko arduradunak jakinarazi du horiek hirugarrenek kudeatzen dituztela, eta webguneak ez duela ez giza baliabiderik ez baliabide teknikorik webgunetik estekak ezar dakizkiekeen beste plataforma batzuek emandako informazio, eduki, produktu edo zerbitzu guztiak aldez aurretik ezagutzeko eta/edo kontrolatzeko eta/edo onartzeko.

Ondorioz, webgunearen titularrak ez du inolako erantzukizunik bere gain hartzen webgunetik esteka bat ezar dakiokeen plataformari edo web-orriari buruzko edozein alderdiren gainean, zehazki, webgunearen funtzionamenduari, datuei, informazioari, artxiboei, produktuen eta zerbitzuen kalitateari eta fidagarritasunari, esteka propioei eta/edo edukietako edozeini buruz, oro har.

Ildo horretan, erabiltzaileek jakingo balute hirugarrenen web-orri horien bidez garatutako jarduerak legez kanpokoak direla edo morala eta/edo ordena publikoa urratzen dutela, berehala jakinarazi beharko diote titularrari, jarduera horietara sartzeko esteka desgaitzeko. Ekintza hori ahalik eta lasterren egingo da.

Nolanahi ere, Web Gunetik beste webgune batera edozein motatako esteka ezartzeak ez du esan nahi inolako harremanik, lankidetzarik edo menpekotasunik dagoenik webgunearen titularraren eta kanpoko web orri horren arduradunaren artean.

 

WEBGUNE HONETARAKO ESTEKAK BESTE PLATAFORMA ETA SARE SOZIAL BATZUETAN

Enpresak erabiltzaileen eskura jarri ahal izango ditu, hainbat tresna eta aplikazioren bidez, erabiltzaileek webguneko kanaletara eta orrialdeetara sartzeko aukera izan dezaten, hirugarrenek kudeatzen dituzten plataforma eta sare sozialetan (adibidez, Facebook, YouTube, etab.). Esteka horiek Web Gunean sartzearen helburu bakarra da erabiltzaileei kanal horietarako sarbidea erraztea plataforma eta sare sozialetan.

Aplikazio horiek ezartzeak ez du esan nahi webgunearen titularraren eta estekatutako plataformaren jabearen, fabrikatzailearen edo banatzailearen artean inolako harremanik dagoenik, ezta enpresak edukiak eta/edo zerbitzuak onartu eta onartzen dituenik ere, eta haren jabea, fabrikatzailea edo banatzailea da horien erantzule bakarra.

Aplikazio horiek aktibatzeak eta erabiltzeak berekin ekar dezake erabiltzailea identifikatzea eta autentifikatzea (login/pasahitza) dagozkien plataformetan, webgunetik erabat kanpo eta webgunearen titularraren kontroletik kanpo. Kanpoko sare horietara sartzean, erabiltzailea webgunearen titularrak kontrolatzen ez duen ingurune batean sartzen da, eta, beraz, titularrak ez du bere gain hartuko ingurune horien segurtasun-konfigurazioaren gaineko inolako erantzukizunik.

Webguneko arduradunak ez duenez kanal horietan kokatutako edukiaren gaineko inolako kontrolik, erabiltzaileak aitortu eta onartu egiten du erabiltzaileak ez duela inolako erantzukizunik bere gain hartzen, ez edukiagatik, ez erabiltzaileak orri horietan eskura ditzakeen zerbitzuengatik, ez edukiengatik, ez produktuengatik, ez zerbitzuengatik, ezta horietan eskuragarri dagoen beste edozein materialengatik ere.

 

ESTEKAK WEBGUNE HONETARAKO BESTE WEB ORRI BATZUETAN

Webgunearen arduradunak ez du baimenik ematen legez kontrako, legez kanpoko, iraingarri, lizun eta, oro har, legeen, moralaren edo ordena publikoaren edo oro har onartutako gizarte-arauen aurkako materialak, informazioa edo edukiak dituzten orrietatik webgunerako esteka bat ezartzeko.

Nolanahi ere, erabiltzaileek webgunera doazen estekak ezarri ahal izango dituzte beren titulartasuneko webguneetan, betiere honako baldintza hauek betetzen badituzte:

A) estekak ezin izango du webgunearen edo haren zatien edukia inola ere erreproduzitu;

B) ezin da browser edo border environment bat sortu Webgunearen atalen gainean, eta ezingo da webgunea aldatu;

C) ez dago baimenduta webguneari buruzko adierazpen edo argibide faltsuak edo zehaztugabeak edo okerrak egitea eta/edo, bereziki, adieraztea edo aditzera ematea webgunearen arduradunak esteka baimendu duela edo edozein modutan gainbegiratu edo bere gain hartu dituela esteka hori ezartzen duen webgunean eskainitako edo eskuragarri jarritako edukiak edo zerbitzuak;

D) Webgune honetarako esteka ezartzen duen webguneak ez du legez kontrako informazio edo edukirik izango, oro har onartutako moralaren eta ohitura onen eta ordena publikoaren aurkakorik, ezta hirugarrenen edozein eskubideren aurkako edukirik ere, jabetza intelektualaren edo industrialaren eskubideak eta/edo ohorerako, norberaren edo familiaren intimitaterako edo norberaren irudirako edo beste edozein eskubiderako eskubidea barne, edo izaera pertsonaleko datuen babesaren aurkako edukirik.

Webgunearen arduradunak ez du ahalmenik ez giza baliabiderik ez baliabide teknikorik Webgunerako estekak ezarrita dituzten webguneek emandako informazio, eduki, produktu edo zerbitzu guztiak ezagutzeko, kontrolatzeko edo onartzeko. Webgunearen arduradunak ez du inolako erantzukizunik bere gain hartzen, webgunerako esteka horrek ezartzen duen webguneari buruzko edozein alderdiri dagokionez; zehazki, webgunearen funtzionamenduari, sarbideari, datuei, informazioari, artxiboei, zerbitzuen kalitateari eta fidagarritasunari, esteka propioei eta/edo edukietako edozeini buruz, oro har.

Ez da inolako erantzukizunik izango, baldin eta birusak egoteagatik edo hirugarrenek atariaren bidez emandako zerbitzuetan beste elementu kaltegarri batzuk egoteagatik sistema informatikoan, dokumentu elektronikoetan edo erabiltzaileen fitxategietan aldaketak eragin baditzakete.

Web gune honetan jasotako informazioak, softwareak eta/edo produktuek edo zerbitzuek akats tipografikoak, zehaztugabetasunak eta zehaztasunik ezak izan ditzakete, enpresak bere gain hartzen dituenak, salbu eta horiek hirugarrenen orrialdeetatik badatoz eta Erabiltzailea gure atarian jarritako esteken bidez sartzen bada horietara.

 

KOMUNIKAZIO-KANALA

Guna Salud y bienestar SLk kanal bat jartzen du erabiltzaileen eskura, eta, horren bidez, erabiltzaileari jakinarazi ahal izango zaio legearen aurkakoak direla edo hirugarrenen eskubide legitimoak urratzen dituztela uste duen edozein eduki dagoela.

Aurreko gorabeheraren baten berri izanez gero, webgunearen arduradunari jakinarazi beharko diozu berehala, hark jakinarazitako edukia berrikus dezan eta, hala badagokio, eduki hori kendu edo desgaitu ahal izan dadin, administracion@guna.es helbidera idatziz.

 

PARTE HARTZEKO TRESNAK

Webgunearen titularrak ez du erantzukizunik izango foroetan, txatetan, blogetan, iruzkinetan, sare sozialetan edo erabiltzaileei edo hirugarrenei Webgunean edo enpresarekin lotutako guneetan edukiak argitaratzeko aukera ematen dien beste edozein tresnatan biltegiratutako informazio eta edukiez. Hala eta guztiz ere, Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 11 eta 16 artikuluen arabera, arduraduna Erabiltzaile, agintari eta segurtasun-indar guztien eskura jartzen da, eta modu aktiboan laguntzen du estatuko edo nazioarteko legerian, hirugarrenen eskubideetan edo moralean eta ordena publikoan eragina izan dezaketen eduki guztiak kentzen edo, hala badagokio, blokeatzen.

 

BLOGA, NEWSLETTERRA ETA KOMUNIKAZIOAK

La entidad Responsable gestiona sus propios contenidos, siendo así que es la titular, o autorizada para la publicación de los mismos en caso de haber un Blog habilitado y en las newsletters y/o comunicaciones que pudiera remitir. Si usted cree que se ha vulnerado alguno de los derechos de propiedad intelectual o no desea recibir comunicaciones rogamos nos lo comunique a la mayor brevedad. Guna Salud y Bienestar, S.L se reserva expresamente la posibilidad de interrumpir en cualquier momento y sin previo aviso, temporal o definitivamente, los servicios referenciados en el presente.

 

ERABILTZAILEAK EMANDAKO EDUKIAK

Erabiltzaileak edozein motatako edukiak bidaltzen edo argitaratzen baditu Webgunean, Erabiltzaileak adierazten du libreki egiten duela, eduki horiek ez dituztela urratzen jabetza intelektualeko edo industrialeko, markako, patenteko, merkataritza-sekretuko edo hirugarren batek izan dezakeen beste edozein eskubideko eskubideak, eta ez dutela inola ere urratzen estatuko edo nazioarteko legedia, morala edo ordena publikoa.

Arduradunak edozein unetan eta inolako erantzukizunik eta kalte-ordainik gabe eten, blokeatu, mugatu edo ezabatu ahal izango ditu Erabiltzaileak argitaratutako edukiak, baldin eta erabiltzaileak aurrekoa urratu duela jakiten badu, edo uste badu eduki horiek edozein diskriminazio mota sustatzen dutela edo oro har onartutako ohitura onak edo gizarte-arauak urratzen dituztela.

Websitean eduki bat argitaratzeak edo argitaratzeko bidaltzeak berekin dakar arduradunari lizentzia mugagabe, doako, ezeztaezin eta ez-esklusibo bat ematea eduki hori erreproduzitzeko, argitaratzeko, egokitzeko, aldatzeko eta banatzeko. Lizentzia horren helburua da edukia Webgunearen eta haren interfaze grafikoen eskakizunetara eta ezaugarri teknikoetara egokitzea, eta eduki hori Webgune horretan erakustea, bai eta enpresak abiaraz ditzakeen beste jarduera batzuetan ere.

Erabiltzaileak bere gain hartzen du erantzukizuna, eta webgunearen titularra lotsagarri utziko du berak edo hirugarren batek erabiltzailearen kredentzialak erabiliz ematen duen edozein edukiren ondoriozko edozein kalterengatik. Erabiltzaileak bidalitako edukiek irudiak, bideoak, ahotsa edo hirugarrenen beste datu pertsonal batzuk badituzte, Erabiltzaileak honako hauek aitortu, bermatu eta onartzen ditu:

  • Adin nagusikoa dela legezko ondorioetarako.
  • Ekoizpen horren gaineko egile-eskubideen egilea edo titularra dela eta bidaltzeko eskubidea duela eta ez duela jabetza intelektual edo industrialaren eskubiderik urratzen.
  • Bertan agertzen diren pertsonei jakinarazi diela aipatutako irudiak, bideoak, ahots-grabazioak edo bestelako datu pertsonalak Webgunean egin direla eta bertan argitaratuko direla, haien baimena lortu duela eta, adin txikikoak agertuz gero, baimen hori idatziz eman dutela haien legezko ordezkariek, gurasoek edo tutoreek, eta edozein unetan egiaztatu ahal izango duela.
  • Bertan agertzen diren pertsonei edo haien legezko ordezkariei, adingabeen kasuan, datu pertsonalen babesaren arloan dituzten eskubideen berri eman diela.

Erabiltzaileak onartu egiten du aurrekoagatik erantzukizuna bere gain hartu izana, eta erantzulea lotsagarri utziko du ez betetzeagatik bere jokabideak, doluzkoak edo zabarkeriazkoak, sor diezazkiokeen kalte eta galera guztiengatik.

Kasu guztietan, arduradunak, berak aukeratuta eta inolako justifikaziorik gabe, Erabiltzaileak emandako edukiak argitaratzeko edo ez argitaratzeko ahalmena izango du.

 

KONFIDENTZIALTASUNA ETA DATUEN BABESA

Datu Pertsonalak Babesteko 2016/679 (EB) Erregelamendu Orokorrean eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko 3/2018 Lege Organikoan xedatutakoaren arabera, Web Gunea erabiltzean emandako datu pertsonal guztiak Pribatutasun Politikan xedatutakoaren arabera tratatuko dira.

 

OROKORRAK

Klausulen goiburuak informatiboak baino ez dira, eta ez dute eraginik izango, kalifikatuko edo zabalduko orainaldiaren interpretazioa. Era berean, arduradunak hemen ezarritako terminoak eta baldintzak aldatu ahal izango ditu, osorik edo zati batean, lege-ohar eta pribatutasun-politika hau agertzen den modu berean egindako edozein aldaketa argitaratuz edo erabiltzaileei zuzendutako edozein komunikazio motaren bidez.

Beraz, honen indarraldia bat dator esposizioaren denborarekin, guztiz edo zati batean aldatu arte, eta une horretan indarrean egongo da aldatutako lege-oharra.

Ezartzen diren baldintza partikularretan xedatutakoa gorabehera, webgunearen titularrak Web Guneko edukietarako sarbidea bukatutzat eman, eten edo eten ahal izango du, edozein unetan eta aldez aurretik jakinarazi beharrik gabe, eta erabiltzaileak ez du inolako kalte-ordainik eskatzeko aukerarik izango. Horren ondoren

Iraungitzea, indarrean jarraituko dute orain arte azaldutako edukiak erabiltzeko debekuek.

Era berean, erabiltzaileak webgunearen erabilera legez arautzen duten testuetan jasotako baldintzaren bat betetzen ez badu, enpresak bere profila eten edo ezeztatu ahal izango du automatikoki eta aldez aurretik jakinarazi gabe, eta etete edo ezerezte horrek ez dio inola ere erabiltzaileari kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik emango. Ondorio horietarako, arduradunak jakinarazi du agintari polizial eta judizial eskudunei behar bezala jakinarazi eta lagundu ahal izango diela, indarreko legeriaren edozein arau-hauste hautematen badu edo delituren bat egin dela susmatzen badu.

Lege Ohar honetan ezarritakoaren eta Webguneko zerbitzu espezifiko bakoitzaren baldintza berezien artean desadostasunik badago, azken horietan xedatutakoa nagusituko da.

Edozein epaitegi, auzitegi edo administrazio-organo eskudunek lege-ohar honetako edozein xedapen deuseza edo aplikaezina deklaratzen badu, osorik edo zati batean, deuseztasun edo ez-aplikatze horrek ez die eragingo gainerako xedapenei.

Webguneko arduradunak lege-ohar honetan jasotako edozein eskubide edo xedapen ez erabiltzea edo ez betearaztea ez da horri uko egitea izango.

 

WEB ORRIA EGUNERATZEA, ETETEA ETA ALDATZEA

Enpresak beretzat gordetzen du webgune honetako informazioa eta haren konfigurazioa eguneratu, aldatu edo ezabatzeko eskubidea, aurreabisurik eman gabe. Era berean, eskubidea izango dute lege-ohar honetan zehaztutako xedapenen bat urratzen duten erabiltzaileei webguneko zerbitzuen edukia eta/edo erabilera eten, aldatu, murriztu edo eteteko, dela aldi baterako dela aldi baterako, nabigazioa, erabilera, ostatua eta/edo deskarga, aldez aurretik jakinarazita edo jakinarazi gabe, eta erabiltzaileak ez du arrazoi horrengatik kalte-ordainik eskatzeko aukerarik izango.

Era berean, haren hedapen osoa edo zati bat eten ahal izango du, eta haren egitura edo edukia aldatu, aldez aurretik jakinarazi gabe.

 

BALDINTZA ETA TERMINO HAUEK ALDATZEA

La responsable se reserva el derecho a modificar los términos, condiciones y comunicaciones en base a los cuales se ofrece este sitio Web. Además se reserva el derecho a modificar la presente para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales.

 

LEGERIA APLIKAGARRIA ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA

Webgunearen titularra eta erabiltzailea, beste edozein foruri berariaz uko eginez, erabiltzailearen egoitzako epaitegi eta auzitegien mende jartzen dira, webgunearen sarbidearen edo erabileraren ondoriozko edozein eztabaidarako. Erabiltzaileak egoitza Espainiatik kanpo badu, aldeek men egingo diote, uko eginez.

Donostiako (Gipuzkoa) epaitegi eta auzitegiei beste edozein foru adierazten die.

Gure zerbitzuen erabileran erreklamazioak aurkezteko, posta elektroniko edo fisikora jo dezakezu, baita oraingo honetan adierazitako telefonoetara ere, eta konpromisoa hartzen dugu une oro gatazka adiskidetasunez konpontzeko.

Webgune honekin lotutako arazoak edo galderak ebazteko, mesedez, jarri harremanetan arduradunarekin, hemen adierazitako bideak erabiliz.

Azken eguneraketa: 2022ko martxoan